Oferta > Filtracja odcieku składowiskowego. > analizy biogazu, badanie biogazu, analizy oleju, olej, płyn chłodniczy, serwis olejowy, płukanie, czyszczenie, filtracja bocznikowa, zbiornik, boroskopia, LED, Nordfin,

Pronujemy filtrację i zatężania odcieku składowiskowego. Jest to technologia  odwróconej osmozy (RO-DT-CF) membranowo-dyskowej o przepływie cross flow. 

Odwrócona osmoza /metoda membranowo dyskowa/, zatęża odciek do 25 %, który jest infiltrowany z powrotem do pryzmy składowiska a pozostałe 75 % odcieku po filtracji to woda o parametrach, pozwalających zrzucić ją do natury. Powyższa metoda pozwala rozwiązać problem odcieku na miejscu jego wytworzenia i jest zgodna z dyrektywą UE.